Administració de comunitats de propietaris

L’administració que facilita una bona convivència!

Apostem per un tracte directe i personalitzat, assignant a cada comunitat un administrador que actua com a únic interlocutor i que duu a terme reunions freqüents amb el president de la comunitat.

Establim un diàleg fluid amb els propietaris donant informació freqüent i transparent de la situació comunitària. Portem a terme un control rigorós dels comptes de la comunitat i realitzem un assessorament integral per a la millora del funcionament.

Contacta amb nosaltres aquí

Gestió administrativa
 • Posada en marxa de l’administració amb tràmits inicials de constitució de la comunitat o traspàs de la informació de l’anterior administrador.
 • Convocatòria, preparació i direcció de juntes.
 • Presentació de comptes anuals i pressupostos.
 • Redacció d’actes i execució d’acords.
 • Expedició de certificats.
 • Custòdia de la documentació.
Gestió econòmica
 • Gestió comptable.
 • Confecció de pressupostos de despeses anual.
 • Càlcul de les aportacions individuals de cada propietari.
 • Gestió de cobraments i pagaments i control de la morositat.
 • Liquidació d’impostos.
 • Control pressupostari.
 • Tancament dels comptes anuals.
Gestió tècnica
 • Manteniment preventiu de l’immoble.
 • Resolució d’incidències.
 • Gestió de sinistres amb companyies d’assegurances.
 • Sol·licitud de pressupostos i selecció dels industrials més idonis.
 • Assessorament i seguiment d’obres.
 • Compliment de la normativa tècnica vigent.
 • Gestió de permisos i llicències.
Assessorament
 • Fiscal.
 • Laboral.
 • Jurídic.
 • Assegurances.
 • Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Busca el teu immoble per municipi i tipus d'operació

GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de cookies